Mat och riskerna.

Grundläggande livsmedelshygien

Att introducera individer att inse vikten av livsmedelshygien för att förebygga matförgiftning grundläggande fakta om bakterier och deras krav tillväxten öka förståelsen av källor av bakterier, och vikten av personlig hygien vikten av arbetar i en ren sjukdomsfria miljö, och att bekanta personal med relevant lagstiftning för att ytterligare utforska aspekter av förpackningen som har särskild betydelse för sitt arbete och kunna visa en tydlig förståelse för behovet av livsmedelshygien i den egna arbetsplatsen. Bakterier med hög risk finns i livsmedel är oftast fuktig och hög halt av protein och inkluderar: Kokt fågel,  char och mejeriprodukter (mjölk, grädde osv) soppor, såser och Skaldjur, fisk och skaldjur Kokt ris Råa ägg i mat som majonnäs eller mousse.
De tillstånd som orsakas av intag av förorenad mat eller dryck i vilken de viktigaste symptomen är oftast diarré och kräkningar, för sig eller tillsammans, ofta tillsammans med illamående och magsmärtor.  Definitionen av matförgiftning ingår dessutom lite mat-och vattenburna infektioner som kan ha olika symptom. Matförgiftning är försvagande och extremt obehagligt, även till friska människor. Däremot kan barn, gravida kvinnor, äldre och dem som har försvagade immunförsvar  har ett allvarligt resultat med 50 dödsfall varje år.


De främsta orsakerna till matförgiftning är:
Livsmedel bereds för långt i förväg och lagras vid en varm temperatur (i riskzonen 5 º - 63 º C).
Mat kyls för långsamt innan den kylda maten inte värms upp till en tillräckligt hög temperatur för att döda bakterier i den dvs över 63 ° C.
Mat är dålig, dvs kärntemperatur är lägre än 63 º C
Rå fågel inte tinas helt innan den tillagas.
Varm mat hålls varm med en temperatur på mindre än 63 º C
Förorenad konserver som konsumeras
Användning av överbliven mat eller är olämpligt förberedda
Alltför större mängder mat hanterar överföra infektioner vid hantering av mat lagad mat är förorenad av rå mat hålla mat ren, sval och täckt.

RSS 2.0